ORGANITZACIÓ

EMPRESA FAMILIAR DE LLEIDA ADHERIT A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’EMPRESA FAMILIAR

El col·lectiu empresarial d’empreses familiars s’està expandint en el panorama empresarial. L’esperit associatiu fa que l’Institut de l’Empresa Familiar creat l’any 1992 hagi produït el desig i la multiplicació d’associats a tota Espanya creant les associacions territorials d’empreses familiars.

Empresa Familiar de Lleida vinculada l’Associació Catalana (ASCEF), té la pretensió d’integrar a Lleida empreses familiars que representen tots els sectors productius i que comprenen tot el territori provincial, segons principis econòmics com:

– Independència.
– Composició social accionarial majoritària familiar.
– Solvència i significació en el sector d’activitat.

L’associació respon a la necessitat d’agrupar als empresaris familiars lleidatans per a que representin i defensin els seus interessos front a les administracions locals autonòmiques i de l’estat en consonància amb l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar vinculada a l’Institut de l’Empresa Familiar.

Per assegurar la continuïtat de les empreses familiars son necessàries aquestes associacions que entre d’altres aspectes, ens asseguren la participació exclusiva de personalitats rellevants en determinades matèries per orientar i solucionar temes específics de l’Empresa Familiar.

– Problemàtica fiscal de l’Empresa Familiar.
– Successió en l’Empresa Familiar.
– Òrgans de govern en l’Empresa Familiar.
– Protocol Familiar.
– Els executius i els professionals en les Empreses Familiars.

A través d’aquestes associacions es té accés de manera gratuïta a tota la base documental i d’informació elaborada per l’Institut de l’Empresa Familiar que actualment està formada per una centena de documents de màxima qualitat.