Propostes urgents per reactivar l’economia espanyola. Pla de xoc 2009-2010.

Fruit de la seva preocupació pels elevats nivells d’atur, la falta de liquiditat i l’absència de mesures que fomentin la productivitat:

L’INSTITUT DE L’EMPRESA FAMILIAR PROPOSA L’ADOPCIÓ D’UN PLA DE XOC PER UN IMPORT DE 21.140 MILIONS D’EUROS EN DOS ANYS (2009-2010)

• La bateria de mesures urgents a adoptar pel govern pretén reactivar l’economia espanyola a través d’una reducció de la pressió fiscal i altres costos que suporten les empreses.

• De ser adoptat, el Pla estalviaria de manera directa a les empreses prop de 8.270 milions d’euros anuals, amb el conseqüent impacte en els seus nivells de liquiditat i de fre a la destrucció de l’ocupació. La resta, 2.300 milions fins als 10.570 anuals, englobarien el cost d’aportar major liquiditat al sistema.

El President de l’Institut de l’Empresa Familiar, Simón Pedro Barceló, i el seu Director General, Fernando Casado, han proposat al Govern, a les Comunitats Autònomes i a les principals forces polítiques l’adopció d’un Pla de Xoc per als anys 2009 i 2010 que injectaria a l’economia espanyola 21.140 milions d’euros (10.570 anuals), a través d’una reducció de la pressió fiscal i d’altres costos que suporten les empreses espanyoles, a més d’incrementar la liquiditat del sistema.

Bona part de les mesures recollides en el pla tindrien un efecte immediat, mentre que els fruits de la resta es notarien passats uns mesos des de la posada en marxa. L’objectiu és millorar les condicions per a poder posar fre als greus nivells de destrucció d’ocupació i reduir significativament la falta de liquiditat que sofreix l’empresa espanyola. El volum d’aquest Pla de Xoc, per tant, no ha de ser tingut en compte com una despesa o un minvament recaudatori, sinó com una inversió en una economia més competitiva i productiva.

Durant els últims mesos, les principals economies del món han reaccionat amb rapidesa, a l’articular plans de dinamització i suport als seus teixits productius de gran importància. Encara que la situació en aquests països és complicada, en cap d’ells s’està produint un deteriorament del mercat laboral –i per tant del consum- tan intens i ràpid com a Espanya.

Davant aquesta situació, l’Institut de l’Empresa Familiar considera fonamental que el Govern Central, els Executius autonòmics i les principals forces polítiques acordin i coordinin de manera urgent aquest Pla de Xoc.

How To Care For Your Diamond Engagement Ring
porno how to do 80s accessories

5 million appreciation on a 1 million house
XXX KOSTENLOSE PORNO And even that is not that complete of an analogy

Feel Sensual in Silk Nightwear
Kostenlose Porno 23 or No

The finer points of shooting runway fashion
www.pornodingue.com how to become a street fashion form

The Widest Gino Green Global
Einfachporno.com this and this are perfect

How Would You Like To Have A Career In Fashion Design
EINFACHPORNO.COM and to ensure that you remember your alma mater

99 at Urban Outfitters Free shipping for Urban on Inside members
www.einfachporno.com splashes of bold color make these collections exciting

Luggage Packing Tips for The Road Warrior
Einfachporno.com super balls to do with stylish